INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

Dienstverlening

Ik ben op zoek naar personeel
Of je nu tijdelijk of vast personeel zoekt. Samen kijken wij naar wat het beste in jullie organisatie past. Regio Recruitment houdt zich voornamelijk bezig met het uitzenden, detacheren en het werven en selecteren van medewerkers. Dit doen we in de vakgebieden bouw, techniek, logistiek/magazijn, productie en administratie.

Hoe werkt de verloning?
Het uurloon wordt bepaald aan de hand van de inlenersbeloning. De uren van de werknemer worden wekelijks iedere maandag voor 12.00 uur doorgegeven door de leidinggevende en de werknemer. Hierna zorgen wij voor
een correcte salarisverwerking.

Wat zijn jullie tarieven?
Onze tarieven zijn afhankelijk van de personeelsaanvraag. Per functie en branche kan dit verschillen. Neem
contact op met een medewerker van Regio Recruitment om de tarieven te bespreken. Zij helpen je graag
verder!

Welke CAO is van toepassing op de uitzendkrachten?
Uitzendkrachten vallen onder de CAO voor uitzendkrachten.

Hoe gaan jullie aan de slag?
Allereerst nemen we de vacature samen goed door. Hierna gaan de medewerkers van Regio Recruitment
meteen op zoek naar de beste kandidaten. Te allen tijde bespreken wij de voortgang met jullie. Bij een match
worden de kandidaten direct telefonisch of per mail voorgesteld.
Wel hebben wij jullie hulp nodig om snel te kunnen schakelen, zodat de kandidaat bij jullie aan de slag kan.

Hoe zet ik een vacature bij jullie uit?
Je kunt contact met ons opnemen door ons te bellen of te mailen. Uiteraard kun je altijd bij ons langskomen of
kunnen wij de vacature bij jullie ophalen.

Wie is er verantwoordelijk voor de uitzendkracht bij een bedrijfsongeval?
Je bent volgens de Arbowet als opdrachtgever verantwoordelijk voor naleving van de regels uit deze wet. Dit
geldt ook voor uitzendkrachten binnen je bedrijf. Je bent verplicht voor aanvang van uitzending een
arbodocument aan Regio Recruitment te verstrekken. Regio Recruitment geeft dit document weer aan de
uitzendkracht ter ondertekening. Als je geen arbodocument hebt, kan je samen met een Regio Recruitment-
medewerker een checklist invullen waarin alle risico’s worden besproken. Als een uitzendkracht schade heeftgemaakt als gevolg van een bedrijfsongeval, dan kan je hem/haar daar rechtstreeks op aanspreken. Dat is ook
logisch; de uitzendkracht is werkzaam onder jouw leiding/toezicht.
Tip: zorg ervoor dat je aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt voor schade door bedrijfsongevallen.

Wat zijn de regels rondom vakantiekrachten?
Vakantiekrachten mogen alle schoolvakanties worden ingezet. Voor vakantiekrachten geldt de inlenersbeloning
(net als voor reguliere uitzendkrachten). Onder strikte voorwaarden mag je vakantiekrachten onder de 16 jaar
inzetten. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Hoe beschermt Regio Recruitment de privacy van haar opdrachtgevers en uitzendkrachten?
Om onze diensten te verlenen verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij vinden jouw privacy belangrijk en we
gaan dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens om. In ons privacystatement lees je welke persoonsgegevens we verwerken en hoe we ze beschermen.

Gelijke behandeling
We focussen ons bij het matchen van een kandidaat op een vacature alleen op de gevraagde competenties en
kwaliteiten. Discriminatie op grond van onder meer godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,
geslacht en leeftijd staan wij niet toe. Ons motto: “Behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wilt worden.”
Lees meer hierover in ons anti discriminatiebeleid.