ANTI DISCRIMINATIE BELEID

Anti discriminatie beleid

Regio Recruitment staat en gaat voor gelijke behandeling. Discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en/of geslacht, staan wij niet toe.
Wij staan 100% achter al onze medewerkers die niet meewerken aan discriminatie. Regio Recruitment voorkomt discriminatie onder eigen personeel en uitzendkrachten dankzij een actief beleid en werkwijze:

  • We besteden veel aandacht aan gelijke behandeling in trainingen voor ervaren én nieuwe medewerkers. Bij overtreding leggen we sancties op aan medewerkers.
  • Alle vacatures worden gecheckt op mogelijk discriminerende tekst.
  • In onze algemene voorwaarden wijzen we expliciet op de omgang met uitzendkrachten.
  • We houden ons scherp door mee te doen aan mystery calls.
  • We hebben een meldpunt discriminatie en je kan een klacht indienen via een vertrouwenspersoon.